Naaldwijk, daar moet je zijn!

Zorgeloos shoppen

Iedere ondernemer wil graag dat de klant prettig kan winkelen. Daarnaast wil de ondernemer natuurlijk ook prettig werken en ondernemen. Om dit te bereiken is het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) ontwikkeld. Bedrijventerreinen en winkelgebieden komen voor certificatie in aanmerking als zij een aantal structurele maatregelen op het gebied van veiligheid treffen. Samenwerking tussen verschillende organisaties staat hierbij centraal.

Winkelcentrum De Tuinen heeft 2 sterren behaald. Dit betekent dat u als consument zorgeloos kunt shoppen!

Niet alleen de criminaliteit in en rond De Tuinen is aantoonbaar teruggebracht, ook het veiligheidsgevoel van medewerkers en consumenten is groot. Om het Keurmerk te behouden moeten de gemaakte afspraken worden nagekomen en uitgevoerd. Hierbij telt ook de goede staat van onderhoud van alle openbare ruimtes mee. De ondernemers van De Tuinen zijn actief bezig met de veiligheid van hun personeel en klanten.