Naaldwijk, daar moet je zijn!

Brief aan Minister-president en Minister EZK

Betreft : noodkreet ondernemers

Westland, 11 januari 2022

Geachte heer Rutte,

Namens de bedrijveninvesteringszones en de gemeenteraad van Westland vragen wij in deze brief
aandacht voor de lastige situatie waarin het midden- en kleinbedrijf en de horeca in het algemeen en
die van Westland in het bijzonder zich bevinden.

Het coronavirus houdt ons nu al bijna twee jaar in zijn greep. Het is geen sinecure om aan deze crisis
op alle momenten adequaat het hoofd te bieden. Wij hebben begrip voor het feit dat er maatregelen
worden genomen om het virus een halt toe te roepen. Waar dat nodig is nemen wij, ieder van uit zijn
eigen positie, hierin ook onze verantwoordelijkheid. Echter, de maatregelen moeten wel
proportioneel en uitlegbaar zijn.

Met de huidige lockdown worden vele ondernemers en hun gezinnen, maar ook het personeel van
deze ondernemers en hun gezinnen, opnieuw hard geraakt. Waar de buitenwereld denkt dat
ondernemers 'het wel redden met de regelingen' zien wijjuist dat deze allerminst toereikend zijn.
Met de huidige eisen kan slechts een klein aantal ondernemers aanspraak maken op de
tegemoetkomingen. Buffers zijn door twee jaar corona al verdwenen en kosten en uitgestelde
betalingen blijven oplopen. We zien dat ondernemers momenteel regelingen aanvragen en
tegelijkertijd voorgaande regelingen aan het afbetalen zijn. We zien dat de regels voor de aanvraag
van regelingen vragen oproepen of beperkend zijn bijv. door aanvragen voor een volle
kalendermaand te vereisen terwijl de lockdown momenteel geldt van 14 december tot vooralsnog 1.4
januari. We zien ook dat startende ondernemers geen aanvraag kunnen doen vanwege het
ontbreken van een referentiejaar terwijl er wel volop geïnvesteerd is in een bedrijf waardoor deze
ondernemers hun droom, kapitaal en vermogen voor hun ogen zien verdampen.

De regelgeving rondom de huidige lockdown is op onderdelen net anders dan eerder in 2021. Zo is
het bijvoorbeeld lastig te begrijpen dat weekmarkten geheel opengehouden worden, terwijl bij een
eerdere lockdown alleen essentiële kramen welkom waren. Kleding verkopen op de markt is
toegestaan, maar een kledingrek voor de winkel plaatsen (en dan verkopen) is niet toegestaan. Ook
het openhouden van 'drogisterijen' die schappen vol speelgoed verkochten rond de feestdagen,
terwijl een speelgoedwinkel de deuren gesloten moest houden, doet deze ondernemers veel pijn.

Dat gevoegd bij een lockdown in een periode waarin veel ondernemers hun jaaromzet voor een
groot deel verdienen en op een moment waarop anticiperen niet meer mogelijk is, maakt dat
ondernemers de moed in de schoenen zakt en het draagvlak voor de aanpak ter bestrijding van het
coronavirus als sneeuw voor de zon verdwijnt.

We zien ook dat sporten bij een sportschool onmogelijk is gemaakt, terwijljuist sport bijdraagt bij
aan de gezondheid van mensen. Ook het feit dat de horeca opnieuw de deuren moest sluiten, terwijl
deze branche de afgelopen twee jaar heeft laten zien heel goed in staat te zijn haar gasten veilig te
ontvangen, leidt tot veel onbegrip.

Wij hebben de stellige indruk dat winkels, horecaondernemingen en sportscholen op een veilige
manier open kunnen en dat het heropenen van deze bedrijven bijdraagt aan de gezondheid en het
welbevinden van onze ondernemers en inwoners. Op dit moment zien we een grote toeloop bij
ondernemingen die wel open mogen zijn. Door overige ondernemers opnieuw toe te staan te
ondernemen, zal er meer spreiding van bezoekers zijn, wat de veiligheid ten goede komt.

Eerder hebben ondernemers aangetoond dat ze prima kunnen werken met extra maatregelen. Denk
aan een maximum aantal klanten pervierkante meter, het instellen van een avondlockdown, het
verplicht dragen van mondkapjes en het inzetten van het coronatoegangsbewijs. Onze ondernemers
zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheden, willen hun bijdrage leveren en zijn ten volle bereid
zich aan maatregelen te houden als hun onderneming open mag. Wij doen dan ook een klemmend
beroep op u om bij de herziening van de thans geldende maatregelen hier nadrukkelijk oog voor te
hebben.

Ten slotte wijzen wij u op het beleid van landen om ons heen, waarbij er gekozen wordt voor een
aanpak met veel minder impact op de horeca en het midden- en kleinbedrijf. Wij vragen u dit mee te
laten wegen bij uw nadere overwegingen inzake al dan niet verlenging van de geldende maatregelen
Laten we met elkaar zuinig zijn op deze branches. Als de pandemie voorbij is hebben we elkaar hard
nodig.


Met vriendelijke groet

S. Schelkers, Voorzitter MKB Westland
R. van Gaalen, Voorzitter KHN, afd Westland
B.R. Arends, Burgemeester Westland