Nieuws

Westland Culinair heeft €11.000,00 opgehaald voor goede doelen!

Op vrijdag 1 en zaterdag 2 juni was het Wilhelminaplein in Naaldwijk twee dagen lang omgetoverd tot een culinair plein. Met de opbrengst van dit jaarlijkse evenement steunt de Stichting Kiwanis Westland Culinair een goed doel. Dit jaar waren de organisaties van de Kindervakantieweken van de Westlandse kernen, en Stichting Ipse de Bruggen de gelukkige organisaties die een cheque mochten ontvangen…

De Kiwanisclub Westland organiseerde het culinaire festival voor de zesde keer. Dat betekent dat de serviceclub steeds bedrevener wordt in de logistiek, maar ook de sponsoren herkennen en erkennen de doelen van de Kiwanisclub, samengevat in de Kiwanis leidraad “Serving the children of the world”

Uit de opbrengst van enerzijds sponsorgelden, en anderzijds een deel van de omzet van de restaurants die deel hebben genomen aan het evenement, kunnen wij dit jaar liefst 11.000 euro aan de goede doelen geven.

De organisaties van de Kindervakantieweken uit de Westlandse kernen kunnen in totaal een bedrag van 6.000 euro tegemoet zien. Daarmee bereiken we ruim 1.500 kinderen in het Westland die daarmee, en ondanks een zich steeds verder terugtrekkende overheid toch tijdens de vakantie weer hutten kunnen bouwen en allerlei andere activiteiten ontplooien. Uiteraard mag ook de bijdrage van een groot aantal vrijwilligers niet onvermeld blijven; zij maken het uiteindelijk echt mogelijk om de Kindervakantieweken tot een succes te brengen.

Voor het eerst dit jaar was de prognose van het evenement zodanig dat een tweede goede doel kon worden aangemerkt. Stichting Ipse de Bruggen krijgt een bijdrage van 5.000 euro voor de aanschaf van een personenbus met rolstoelmogelijkheden. De bus zal worden gebruikt om kinderen van en naar het Logeerhuis van Ipse de Bruggen in Delft te brengen. Ook hier geldt weer dat de vrijwilligers dit weer mogelijk maken, omdat de bus door hen gereden zal gaan worden!

Ook vanaf deze plaats willen de Stichting Kiwanis Westland Culinair en de Kiwanisclub Westland hun dank uitbrengen aan de vele sponsoren die het ook dit jaar weer mogelijk maakten het evenement te organiseren en een fantastische opbrengst te realiseren.

Dank gaat natuurlijk ook uit naar de restaurants die onmisbaar waren om de culinaire beleving weer op het Wilhelminaplein neer te zetten. Ze zijn daar ook dit jaar weer meer dan in geslaagd, naar onze bescheiden mening.

En last, but certainly not least, natuurlijk alle muzikanten die geheel belangeloos hebben opgetreden en er voor zorgden dat de sfeer verhoogd werd door hun enthousiaste en muzikale inzet.

Dank aan allen die Kiwanis Westland Culinair ook in 2012 weer tot een succes maakten!

Terug naar het overzicht

Andere berichten

Toon meer nieuws (16)